European Fire Protection Consultants

Het laatste nieuws van EFPC

Nieuws

Hieronder vindt u een verzameling met de laatste nieuwsberichten over ons brede vakgebied. Alles over brandbeveiliging,  brandmelding, ontruiming en milieuregelgeving

Kennismiddagen Brandveiligheid: Vluchten, meer dan alleen een uitgang!

Sinds enkele jaren organiseert EFPC i.s.m. andere partijen bijeenkomsten met betrekking tot actuele onderwerpen betreffende brandveiligheid.

Dit jaar hebben, onder grote belangstelling, 4 kennismiddagen “Brandveiligheid; Vluchten, meer dan een uitgang!” plaatsgevonden.

Op 4 locaties door het land hebben Kiwa R2B, Honeywell, Alberda en EFPC diverse presentaties gegeven met betrekking tot vluchten vanuit een publiekstoegankelijk gebouw. Benadering vanuit de leverancier, adviseur en inspecteur en de ervaring van een gebruiker zijn allemaal ter sprake gekomen. In een afsluitende paneldiscussie zijn levendige discussies gevoerd met betrekking tot deze onderwerpen, wat tot succesvolle en vooral constructieve bijeenkomsten heeft geleid. Ronald van Brakel (rvb@efpc.nl)

Kwaliteitsborging brandveiligheid weer op een hoger niveau

In mei 2018 heeft het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (Het CCV) een nieuw certificeringsschema voor UPD-opstellers gepubliceerd. Stakeholders in het totstandkomingsproces onder leiding van het CCV waren o.a. het Rijksvastgoedbedrijf, Brandweer Nederland, Verbond van Verzekeraars, afnemers, adviseurs, leveranciers en certificatie-instellingen. Dit schema borgt de kwaliteit van de eerste stap in de totstandkoming van een brandveilige locatie nl. het bepalen van de uitgangspunten van brandveiligheid. Conform dit schema moeten de Uitgangspuntendocumenten (UPD) door deskundige mensen worden opgesteld en moeten de achterliggende bedrijfsprocessen ook aan hoge eisen voldoen om de kwaliteit van de documenten te borgen.


Vol trots kunnen wij u melden dat EFPC, als eerste in Nederland, is gecertificeerd voor het opstellen van Uitgangspuntendocumenten en Specificaties onder het nieuwe landelijke CCV-certificatieschema “Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging”. Dankzij onze ervaren en deskundige medewerkers zijn de audits door CIBV BV voorspoedig verlopen en is de certificering onder het CCV-certificatieschema vlot tot stand gekomen.

Uitreiking van het eerste certificaat was op 15 oktober jl. door de heer H. Broos, directeur CIBV BV (rechts), aan Gerben van Hal en Hielke Lootsma van EFPC.

brandveiligheid; gebouw; brandmeld; sprinkler; norm; conformiteit brandveiligheid; gebouw; brandmeld; sprinkler; norm; conformiteit brandveiligheid; gebouw; brandmeld; sprinkler; norm; conformiteit brandveiligheid; gebouw; brandmeld; camera brandveiligheid; gebouw; brandmeld; camera brandveiligheid; gebouw; brandmeld; camera brandveiligheid; gebouw; brandmeld; camera brandveiligheid; gebouw; bouwbesluit; quickscan brandveiligheid; vlammenmelders
brandveiligheid; security brandveiligheid; security brandveiligheid; security

Bent u op zoek naar een specifieke dienst of antwoord op een technische vraag?
 

Wij helpen u graag verder

Ruim 20 jaar ervaring in risico-analyse van brandveiligheid en inbraakbeveiliging.
 

Help mij met een analyse

Meld je aan voor een van onze cursussen of opleidingen!
 

Bekijk alle opleidingen