European Fire Protection Consultants

Ook een opleiding of cursus volgen over brandveiligheid?

Bedankt voor uw aanmelding

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Opleidingen brandveiligheid

Op zoek naar een levendige, praktijkgerichte opleiding op het gebied van brandveiligheid en blustechniek? Onze cursussen en opleidingen worden gegeven in het moderne opleidingscentrum van EFPC. De docenten zijn échte experts, met naast theoretische kennis ook ruime praktijkervaring op het gebied van brandveiligheid. Dit heeft als belangrijk voordeel dat de cursisten veel concrete voorbeelden uit de praktijk krijgen, voor levendige en boeiende lessen. Bovendien bestaan groepen tijdens cursussen en trainingen uit minimaal 10 tot maximaal 18 personen, zodat ook persoonlijke begeleiding mogelijk is.

Opleidingen sprinklertechniek

 • aankomend sprinklertechnicus (voorheen Sprinkler I - ook E-learning mogelijk);
  - examentraining aankomend sprinklertechnicus
 • sprinklertechnicus (voorheen Sprinkler II);
  - examentraining sprinklertechnicus
 • wiskunde module voor sprinklertechniek

Overige opleidingen

 • beheerder BMI;
 • ATEX;
 • watermistinstallaties;
 • blusgasinstallaties.

Praktische trainingen

 • gebruik en beheer van sprinklerinstallaties;
 • brandbeveiliging in de praktijk;
 • invullen van PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen);
 • gebruik en toepassing van NFPA.

Op de hoogte blijven van de door ons aangeboden opleidingen en cursussen?

Aankomend Sprinklertechnicus

Wegens een tekort aan cursisten gaat deze cursus niet door! U kunt in september voor deze opleiding weer bij ons terecht.

De opleiding aankomend sprinklertechnicus figureert als opstap in de wereld van brandveiligheid, specifiek sprinklerinstallaties. Hierbij worden de maatregelen die volgens de Nederlandse norm NEN-EN 12845 / NEN 1073 zijn gesteld m.b.t. brandveiligheid aan de cursist overgebracht. 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) en CIBV dragen zorg voor het kwaliteitsniveau van sprinklerinstallaties. Het houdt er toezicht op dat dit niveau bereikt en in stand wordt gehouden. Daarom stellen CIBV/CCV in de LPS1233 regeling onder meer eisen aan het opleidingsniveau van medewerkers van sprinklerinstallatiebedrijven en inspectie-instellingen. Er worden vooralsnog alleen opleidingseisen gesteld voor de functies 'sprinklertekenaar' en 'sprinklertechnicus'.

De opleiding bestaat uit negen lesdagen die wekelijks in het leslokaal van EFPC worden verzorgd. Een lesdag dag zal bestaan uit twee delen waar in ieder dag deel een onderwerp wordt behandeld op het gebied van kennis, ontwerpen en rekenen. Tussen de dagdelen door zal er een lunch verzorgd worden om u op te laden voor het volgende onderwerp. Er zal tijdens de les de mogelijkheid zijn om vragen te stellen en te oefenen met de lesstof. Echter wordt er wel verwacht dat enige thuisstudie wordt gedaan, hierbij kan gerekend worden op ongeveer 12 uur per week.

U kunt ook de e-learning variant volgen. Deze bestaat uit 4 lesdagen, persoonlijke e-mail begeleiding en online lespakketten met toetsing. Hierbij kunt u op minimaal 80 studie-uren rekenen voor thuis.

De cursus wordt gehouden op wiskundeniveau van de MTS of de Havo. Mocht u onzeker zijn op uw rekenvaardigheden dan raden wij de Wiskunde module aan. Deze is parallel aan de cursus te volgen en bestaat uit een uitleg middag en ca. twee dagen thuisstudie.

Bent u onzeker over uw wiskunde vaardigheden? Probeer dan de volgende sommen op te lossen:

Los A op in de volgende vergelijking: 12 x (A + 100) = 600

Los X op in de volgende vergelijking: X5– 600 = (X + 120)5 + 12X5

Los Q op in de volgende vergelijking: (15Q)/100 = (50 + Q)

Lukt dit zonder enige problemen dan heeft u genoeg aan de reguliere cursus, is dit echter niet het geval dan raden wij de wiskunde module aan. 

De cursus Aankomend sprinklertechnicus zal 7 maart starten en loopt tot en met 9 mei, het examen is op  22 mei 2017. Begin februari zal er een brief worden gestuurd met daarin de lesdagen en tijden. Hierin zal ook duidelijk worden gemaakt wanneer wat behandeld wordt. 

Voor  €1.750,- kunt u de volledige cursus volgen:

 • 9 lesdagen van 8:30 tot 16:30
 • Incl. digitaal lesmateriaal
 • Incl. koffie, thee en lunch
 • Excl. examen

Voor €1.400,- kunt u de e-learning variant volgen:

 • 4 lesdagen van 8:30 tot 16:30
 • Ca. 10 dagen thuisstudie
 • Incl. digitaal lesmateriaal
 • Excl. examen

Sprinklertechnicus

Deze vervolgcursus biedt in 10 dagen diepgaande kennis van sprinklerinstallaties.
Na afloop kunt u zelfstandig complete sprinklerinstallaties ontwerpen,
toegesneden op de praktijksituatie van de klant. Vanzelfsprekend kunt ook   
het ontwerp van derden beoordelen tot op detailniveau.

U kunt ook de e-learning variant volgen. Deze bestaat uit 4 lesdagen, persoonlijke e-mail begeleiding en online lespakketten met toetsing. Hierbij kunt u op minimaal 80 studie-uren rekenen voor thuis.

De opleiding start op 9 maart 2017 en zal eindigen op 11 mei 2017, het examen is op 22 mei 2017.

Voor  €2.250,- kunt u de volledige cursus volgen:

 • 9 lesdagen van 8:30 tot 16:30
 • Incl. digitaal lesmateriaal
 • Incl. koffie, thee en lunch
 • Excl. examen

Voor €1.950,- kunt u de e-learning variant volgen:

 • 4 lesdagen van 8:30 tot 16:30
 • Ca. 10 dagen thuisstudie
 • Incl. digitaal lesmateriaal
 • Excl. examen

Examentraining sprinklercursussen

Heeft u binnenkort een herexamen van de sprinklercursussen en wilt u goed voorbereid zijn dan biedt EFPC u een examentraining aan voor het onderdeel ontwerpen en/ of hydraulisch rekenen.

De examentraining zorgt ervoor dat u helemaal wordt klaargestoomd voor het examen aankomend sprinklertechnicus. Deze training is er volledig op gericht dat u slaagt voor het ontwerpen en/of hydraulisch rekenen. . Tijdens de training zult u meerdere oefenexamens maken waarbij u persoonlijke begeleiding ontvangt. Elk oefenexamen dat u maakt wordt nagekeken door onze docenten en terug gegeven met opmerking waar je op moet letten bij het maken van het examen. Onduidelijkheden en misvattingen worden met u doorgenomen en opgeklaard. De cursist behoort wel al een volledige cursus voor het te halen examen te hebben gevolgd.

De training bestaat uit 3 les middagen die over drie weken worden verspreid. Bij de training krijgt persoonlijke begeleiding van onze docenten en achteraf is er nog de mogelijkheid om vragen te stellen via e-mail, de e-mails zullen binnen twee dagen beantwoord worden. De opleiding zal starten op 14 april 2017.

Voor  €375,- kunt u de training volgen:

 • 3 middagen van 13:00 tot 16:30
 • Incl. lesmateriaal, koffie en thee
 • Excl. examen

Wiskundige module t.b.v. sprinklertechniek

Veel mensen onderschatten het rekenonderdeel of kunnen net de link niet leggen op de sprinkler examens. Het hydraulisch rekenen is dan ook het onderdeel waarop de meeste kandidaten zakken. Om dit te voorkomen en er voor te zorgen dat u goed voorbereid bent op het examen wordt deze cursus gegeven als ondersteuning.

De module richt zich vooral op de basisprinciepen van het rekenen wat nodig zal zijn bij het hydraulisch rekenen op het examen van de sprinklercursussen. Hierbij worden onderwerpen behandeld zoals; breuken, lineair interpoleren, lineair vergelijken en machten vergelijken.

De cursus bestaat uit een uitleg middag en twee dagen zelf studie waarbij u verschillende oefenopgaven krijgt. De cursus kunt u synchroon met de sprinklercursussen volgen, deze biedt dan extra ondersteuning. 

Voor  €250,- kunt u de cursus volgen:

 • Ca. 2 dagen thuisstudie
 • Incl. uitlegmiddag

 

Bent u onzeker over uw wiskunde vaardigheden? Probeer dan de volgende sommen op te lossen:

Los A op in de volgende vergelijking: 12 x (A + 100) = 600

Los X op in de volgende vergelijking: X5– 600 = (X + 120)5 + 12X5

Los Q op in de volgende vergelijking: (15Q)/100 = (50 + Q)

Lukt dit zonder enige problemen dan heeft u genoeg aan de reguliere cursus, is dit echter niet het geval dan raden wij de wiskunde module aan. 

Beheerder BMI

Een brandmeldinstallatie is er voor uw veiligheid! Alle reden om ervoor te zorgen dat die in de dagelijkse praktijk ook doet wat u ervan verwacht. Daarvoor is niet alleen de aanleg belangrijk maar is ook uw eigen organisatie ook van groot belang.

U moet iemand hebben die op de hoogte is van de bediening, de periodieke controles en het (preventief) onderhoud van de installatie. Maar ook iemand die bijvoorbeeld als eerste aanspreekpunt voor de brandweer kan dienen, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

Als u vanuit wet- en regelgeving verplicht bent een brandmeldinstallatie te hebben dan moet u er ook voor zorgen dat er een beheerder ofwel Opgeleid Persoon aanwezig is die deze taken kan uitvoeren en daarvoor de kennis heeft. Dat hoeft gelukkig zeker geen diepgaande technische kennis te zijn maar de beheerder moet wel  de Ins en Outs van de brandmeldinstallatie op hoofdlijnen kennen.

Onze beknopte cursus is zo opgebouwd dat uw mensen in drie dagdelen, verdeeld over 2 cursusdagen, efficiënt op de hoogte worden gebracht van de noodzakelijke kennis. De tweede cursusdag wordt afgesloten met een landelijk erkent examen. 

De opleiding in ons leslokaal in Bilthoven wordt in het najaar gegeven.

Voor €350,- kunt u de opleiding volgen:

 • 2 lasdagen van 09:00 tot 16:00 en van 09:00 tot 13:00
 • Incl. lesmateriaal, koffie en thee
 • Incl. lunch eerst lesdag
 • Incl. examen