Wijzigingen in regelgeving rondom gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

Inleiding

Voor bedrijven die te maken hebben met èn opslag van gevaarlijke stoffen èn explosiegevaar (Atex) verandert er nog al wat in het najaar van 2017. De nieuwe PGS 15 en PGS 29 en de NPR 7910 deel 1 en 2 worden van kracht. De inhoud van deze publicaties heeft gevolgen voor de maatregelen en voorzieningen die moeten worden/zijn getroffen.
 

De herziening van de PGS 15 en PGS 29 wordt per 1 oktober genoemd in het Activiteitenbesluit en de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht. Daarmee worden de voorschriften die in deze PGS’n zijn opgenomen gekwalificeerd als Best Beschikbare Technieken (BBT’s). Het bevoegd gezag hanteert bij (revisie)vergunningverlening èn in het kader van de Arbowetgeving de beste beschikbare technieken.  Daarmee vormt de inhoud van deze PGS’n het nieuwe beoordelingskader voor bedrijven die te maken hebben met de opslag van gevaarlijke stoffen. Dit betekent dat er aanvullende of nieuwe maatregelen moeten worden getroffen.

De NPR 7910 deel 1 en 2, waarin de gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar is opgenomen,  wordt in het najaar van 2017 gepubliceerd. Deze gewijzigde praktijkrichtlijnen worden binnen Nederland door Inspectie SZW geaccepteerd voor het opstellen van een gevarenzone-indeling, zoals is vereist in de artikelen van de Arbowetgeving. Ook dit kan betekenen dat er aanvullende of nieuwe maatregelen moeten worden getroffen.

De concrete betekenis van deze wijzigingen in milieu- en Arboregelgeving voor bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan en/of verwerken, verschilt per bedrijf. Een analyse van de impact van de wijzigingen op de aanwezige processen, maatregelen en voorzieningen geeft zicht op consequenties en eventueel te nemen maatregelen om aantoonbaar te kunnen (blijven) voldoen aan wet- en regelgeving.

Aanbod

  • In één opdracht inzicht in de gevolgen van de wijzigingen in PGS 15/PGS 29 èn NPR 7910 deel 1 en 2 voor de bedrijfsvoering in opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen.
  • Analyse van de bestaande situatie en rapportage van de impact van de gewijzigde regelgeving op processen, getroffen maatregelen en aanwezige voorzieningen.  

Zo krijgen bedrijven in één opdracht en in één oogopslag een beeld van de consequenties van de wijzigingen in de regelgeving.

EFPC Groep, de deskundigen in safety vraagstukken in complexe situaties. De EFPC-specialisten op het gebied van milieuregelgeving en de Atex-specialisten van HSE-advies bundelen onder het gezamenlijke dak van de EFPC Groep hun kennis en kunde op het vlak van PGS 15/PGS 29 èn NPR 7910 deel 1 en 2. 

Het Grote Atex congres

Het Grote Atex congres

Op het grote Atex congres van 13 juni jl.  in Den Bosch heeft Gerdian Jansen van zusterbedrijf HSE-advies een uitgrebreide toelichting gegeven op de aanstaande wijzingen in regelgeveing met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Praktische onderwerpen die daarbij aan bod zijn gekomen zijn ondermeer risico's als gevolg van 'Aging van leidingsystemen' en specifieke aspecten van tankparkbeveiliging, zie tevens www.hse-advies.nl.