European Fire Protection Consultants

Actualiteiten

EFPC steunt Nederlandse Brandwonden stichting

Als brandveiligheids adviseurs proberen wij met onze adviezen preventief branden te voorkomen of te beperken in omvang. Niet altijd lukt dat en dan zijn er andere professionals die hierop moeten acteren. Door de Nederlandse Brandwonden Stichting worden diverse projecten georganiseerd en gefaciliteerd op het gebied van preventie.

Gezien de affiniteit dat wij als bedrijf hebben met brandpreventie hebben wij besloten drie jaar de Nederlandse Brandwonden Stichting te sponsoren in het behalen van hun doelen.

https://brandwondenstichting.nl 

Opfriscursus nieuwe versie NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2017

In 2018 zal de nieuwe versie van de NEN-EN 12845 + NEN 1073 worden gepubliceerd. Daarom organiseert EFPC in samenwerking met CIBV een opfriscursus waarbij alle verschillen tussen de nieuwe en de oude versie van de NEN-EN 12845 + NEN 1073 worden behandeld en de achterliggende reden achter de wijzigingen wordt uitgelegd.

De cursus duurt één dag en wordt afgesloten met een deelname toets. Bij een positieve aflegging van de toets wordt een officieel certificaat afgegeven door CIBV.

De kosten voor deze opfriscursus bedragen € 375,- p.p. inclusief lesmateriaal, toets, certificaat en catering, exclusief BTW, gebaseerd op prijspeil 2018.

 

Schrijf je nu in voor een van onze cursusdagen:

18 januari 2017
25 januari 2017
8 februari 2017
15 februari 2017

Let op bij het gebruik van kabels in installaties!

De richtlijnen voor brandgedrag van bouwproducten zijn in 2011 door de EU omgezet van een directive (richtlijn) in een regulation (verordening), namelijk de Construction Product Regulation (CPR).

De CPR heeft tot doel betrouwbare informatie te verschaffen over de brandveiligheid en prestaties van producten in verschillende situaties.

NEN 8012

De bestaande brandnormen voor kabels zijn vervallen en worden nu ingedeeld naar Euroklassen. De eisen voor het brandgedrag zijn opgenomen in de Europese norm EN 50575. Dit geldt voor kabels toegepast in elektrotechnische installaties in bouwwerken, zowel bouwkundige als civieltechnische werken. Deze norm is ingegaan op 1 juli 2016 en aansluitend is een overgangsperiode van 1 jaar vastgesteld tot 1 juli 2017.

De eisen uit de CPR voor kabels zijn in Nederland verwerkt in de nieuwe NEN8012. Deze NEN8012 is van toepassing op leidingtypes in (elektrische) installatie volgens de NEN1010. De norm NEN 8012 wordt gebruikt om de brandklasse te bepalen en zodoende te bepalen welk type kabel er moet worden toegepast.

Nieuwsflitsen bij EFPC

PJ Veth gebouw Universiteit Leiden

Vanmiddag (12 oktober) zijn we bij de opening van het PJ Veth gebouw in Leiden geweest. Na een ingrijpende reno-vatie wordt het vanaf nu gebruikt door de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Leiden. Wij hebben geadviseerd over de invulling van de brandveiligheid bij de renovatie van dit karakteristieke en bijzondere gebouw. Een uitdagende opgave.

Het pronkstuk van het gebouw is de prachtige open centrale trap. Die openheid moest wel blijven. Dit is bepalend geweest voor de invul-ling van de brandveilig-heid. In dat kader zijn ook bestaande karakteristieke deuren niet vervangen maar aangepast om ze brandwerend te maken.

Het resultaat is een brand-beveiligingsplan dat bij de omgevings-vergunning is ingediend en (zonder opmer-kingen) is goedgekeurd.

Een dergelijk project doet een beroep op creativiteit, flexibiliteit, zorgvuldigheid en vakkennis.

Dan is het ontzettend leuk om 3 jaar later de resultaten te zien van al die inspanningen. Het is een prachtig gebouw geworden. Complimenten aan de architecten, uitvoerende partijen en natuurlijk aan de Universiteit van Leiden. Kitty Haas (kitty@efpc.nl)

 

Brandveiligheid Windmolens

Op 27 september heeft een brand gewoed in een windmolen te Zeewolde. De oorzaak is nog niet bekend maar de vraag die wel op komt is “hoe brandveilig zijn windmolens en wat is de beste brandbeveiliging”. Dit zijn zeker uitdagingen waar specialisten op het gebied van brandveiligheid een antwoord op zouden moeten vinden, wordt vervolgd! Nico kluwen, nico@efpc.nl

 

EFPC wint de Business Relay bij de Triathlon Almere! 

Het team van EFPC heeft overtuigend de Business Relay gewonnen! Met een zeer knappe tijd van 1h29:45 hielden Siem-Jan Stam, Rick Marissen en Jean Paul Jansen de concurentie ruim achter zich. Zie ook https://www.challenge-almere.com/nl/2017/relays-ook-dit-jaar-weer-groot-succes/ .Namens alle medewerkers van EFPC van harte gefeliciteerd met het fantastische resultaat, Gerben van Hal, Gerben@efpc.nl

 

Oude stallen brandgevaarlijk?? (augustus 2017)

In de afgelopen tien jaar zijn er al meer dan 180 stalbranden geweest. De combinatie van stof, stro en mestgassen maakt de veestallen brandgevaarlijk. Omdat het vaak oudere stallen betreft zijn er nauwelijks maatregelen ter beperking uitbreiding van brand aanwezig. De gebruikte isolatiematerialen zoals PUR in wanden en daken zorgen voor een razendsnelle uitbreiding van brand. Een sprinklerinstallaties kan brand in een vroegtijdig stadium signaleren en beperken. Maar ook een dergelijke installatie is niet in alle situaties opgewassen tegen branduitbreiding via het isolatiemateriaal in de gevel of in het dak. Daarom wordt aangeraden om de stallen te voorzien van bouwkundige brandpreventieve voorzieningen (zoals compartimentering en onbrandbare materialen) en vervolgens pas na te denken over installatietechnische brandbeheersingsmaatregelen. Nico kluwen, nico@efpc.nl

Spannende dag in de Eerste kamer (4 juli 2017)

Voor de voorstanders van de wet op kwaliteitsborging in de bouw is het een spannende dag. Het leek er op dat de wet ook in de Eerste Kamer een hamerstuk zou worden maar de catastrofe met de woontoren in London leidt ook in nederland tot herbezinning. Is privatisering overal het antwoord op? Op dit moment is niet duidelijk welke kant het debat in de Eerste kamer op gaat (https://www.eerstekamer.nl/home). De onafhankelijke, niet commerciele, positie van de overheid wordt vaak onderschat en is een groot goed. Ofwel, ik verwelkom een stuk realiteitszin in het debat!  Ronald van Brakel