European Fire Protection Consultants

Actualiteiten

Wijzigingen in regelgeving rondom gevaarlijke stoffen

Voor bedrijven die te maken hebben met de opslag van gevaarlijke stoffen en/of explosiegevaar (ATEX) verandert er in het najaar van 2017 het een en ander.

De nieuwe PGS 15 en PGS 29 en de NPR 7910 deel 1 en 2 zullen van kracht worden. De inhoud van deze publicaties heeft gevolgen voor de maatregelen en voorzieningen die moeten worden/zijn getroffen.

PGS 15 en PGS 29

De herziening van de PGS 15 en PGS 29 wordt per 1 oktober genoemd in het Activiteitenbesluit en de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht. De voorschriften die in deze PGS’n zijn opgenomen worden hierdoor gekwalificeerd als Best Beschikbare Technieken (BBT’s). Het bevoegd gezag hanteert bij (revisie)vergunningverlening èn in het kader van de Arbowetgeving de beste beschikbare technieken.  Dit kan betekenen dat er aanvullende of nieuwe maatregelen moeten worden getroffen.

NPR 7910-1 en NPR 7910-2

Op het grote ATEX-congres van 13 juni 2017 heeft Gerdian Jansen van HSE-advies een presentatie gegeven van de toekomstige wijzingen in de NPR 7910-1 & NPR 7910-2 met betrekking tot explosiegevaar. 

Aanmelden informatie-bijeenkomst veranderingen PGS en NPR

Op  een aantal woensdagen in augustus en september organiseert EFPC informatiebijeenkomsten waarin u op de hoogte wordt gebracht van de veranderingen die in de PGS15, PGS29 en NEN NPR 7910 worden doorgevoerd.

De bijeenkomsten vinden plaats bij EFPC op de Leyenseweg 113G in bilthoven en u bent welkom vanaf 13h30. De bijeenkomsten duren van 14h00 tot 16h30.

De sprekers  zijn Gerben van Hal (EFPC) over de PGS 15 en PGS 29 en Gerdian Jansen (HSE-advies) over de NPR 7910

U kunt kostenloos deelnemen maar bij onvoldende aanmeldingen houden wij ons het recht voor om een bijeenkomst te annuleren. U krijgt dan een voorstel om op een andere middag deze voorlichting te volgen. Het maximaal aantal deelnemers per bijeenkomst is 20 personen. Uw collega's zijn natuurlijk ook van harte welkom!

23 augustus
30 augustus
6 september
13 september
20 september
Mevrouw
De heer

EFPC groep

De EFPC-specialisten op het gebied van milieuregelgeving en de Atex-specialisten van HSE-advies bundelen onder het gezamenlijke dak van de EFPC Groep hun kennis en kunde op het vlak van PGS 15/PGS 29 èn NPR 7910 deel 1 en 2.

Wij hebben in het vaktijdschrift Brandveilig.com een artikel gewijd dat veranderingen in gaat. 

Nieuwsflitsen bij EFPC

 

Spannende dag in de Eerste kamer (4 juli 2017)

Voor de voorstanders van de wet op kwaliteitsborging in de bouw is het een spannende dag. Het leek er op dat de wet ook in de Eerste Kamer een hamerstuk zou worden maar de catastrofe met de woontoren in London leidt ook in nederland tot herbezinning. Is privatisering overal het antwoord op? Op dit moment is niet duidelijk welke kant het debat in de Eerste kamer op gaat (https://www.eerstekamer.nl/home). De onafhankelijke, niet commerciele, positie van de overheid wordt vaak onderschat en is een groot goed. Ofwel, ik verwelkom een stuk realiteitszin in het debat!  Ronald van Brakel  

 

Geslaagde bijdrage aan het Grote Atexcongres

Op wat nog steeds in de wandelgangen 'Het Grote Atex-congres' heet heeft HSE-advies een bevlogen lezing gegeven over de wijzigingen die in het najaar worden doorgevoerd in de regelgeving rondom Atex. Mark en Gerdian zijn er in geslaagd om een voor velen 'Droge kost'  (NEN producten) zodanig te presenteren dat iedereen de aandacht er een vol uur zonder problemen bij kon houden. Word in het najaar vervolgd! Ronald van Brakel

 

Uniformering examens brandveiligheid weer stap dichterbij (juni 2017)

Een aantal marktpartijen heeft de handen ineen geslagen om tot een eenduidige, kwalitatief goede, marktgedragen en transparante examenregeling voor (brand)veiligheid te komen.

Als opleider in brandveiligheid verwelkomt EFPC een dergelijk initiatief van harte want zowel opleiders, cursisten als werkgevers zijn gebaat bij een waardevast en uniform diploma. Als de voortekenen niet bedriegen is een onafhankelijke examenstichting in het najaar een feit. Compliment aan de initiatiefnemers!  Ronald van Brakel (ronald@efpc.nl).